Kujawsko-Pomorska Agencja Finansowa


Kujawsko - Pomorska Agencja Finansowa jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonującą na rynku finansowym od 2000 r. Aktualnie siedzibą spółki jest Toruń, gdzie w nowo zakupionym budynku skupione zostały biura i archiwa firmy, zinformatyzowane w sposób umożliwiający możliwie szybki przepływ informacji i pełny dostęp do zgromadzonych danych. Spółka zatrudnia starannie dobranych i przeszkolonych pracowników, którzy wykonują zadania we wszystkich rejonach kraju. Dzięki umowom ze stałymi współpracownikami z różnych regionów Polski spółka wypracowała metody błyskawicznego pozyskiwania potrzebnych informacji, a tam gdzie pozyskanie wiedzy wymaga głębszego zaangażowania funkcję tą spełniają współpracujący K-PAF detektywi. Staranną realizację wszystkich przedsięwzięć prawnych gwarantuje stała współpraca z Kancelariami Radców Prawnych, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi obrotu gospodarczego i windykacji należności. Kujawsko-Pomorska Agencja Finansowa sp. z o.o. w Toruniu wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem 22280.

Siedziba spółki K-PAF Sp. z o.o. ul. Srebrnego 1, 87-100 Toruń. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiot działalności: windykacja należności, obrót wierzytelnościami, monitoring wierzytelności, wywiad gospodarczy, pośrednictwo handlowe, ocena i zabezpieczanie kontraktów, restrukturyzacja zadłużeń, usługa kompleksowej obsługi prawno-finansowej. Zarząd spółki od początku jej działalności, jest jednoosobowy. Funkcję prezesa zarządu pełni Jacek Śliwicki. Kujawsko-Pomorska Agencja Finansowa prowadzi działalność na terenie całego kraju. Głównymi partnerami spółki są kontrahenci z branży alkoholowej, drożdżowej, spożywczej oraz środków ochrony roślin. Od początku działalności firmy czynności windykacyjne wobec dłużników prowadzi profesjonalna grupa windykacyjna. Każda wierzytelność, która została poddana procesowi windykacji obejmuje następujące etapy:

  • monitoring telefoniczny - bieżący kontakt telefoniczny z kredytobiorcami skoncentrowany głównie na działalnościach: upominaniu i informowaniu o bieżącym stanie zadłużenia oraz na pozyskaniu dodatkowych informacji na temat dłużników;

  • monitoring listowny - bieżąca korespondencja z dłużnikami obejmująca wezwania do zapłaty; 

  • wpisanie dłużników na listę Biura Informacji Gospodarczej – uniemożliwia to dłużnikowi zawarcia wielu umów finansowych w tym kredytowych czy telefonicznych; 

  • upublicznienie informacji o dłużniku i zadłużeniu poprzez umieszczenie wierzytelności na naszej stronie internetowej; 

  • zajęcia wynagrodzeń - zaspokajanie roszczeń z aktualnych wynagrodzeń dłużników realizowane na podstawie oświadczeń kredytobiorców; 

  • windykacja terenowa - bezpośredni kontakt z dłużnikami za pośrednictwem terenowych przedstawicieli firmy y windykacyjnej, metoda stosowana w przypadku braku skuteczności powyższych etapów; 

  • postępowanie sądowe i komornicze - kierowanie spraw na drogę sądową w celu wydania sądowego nakazu zapłaty i wszczęcia egzekucji komorniczej z majątku dłużnika.