KONTAKT

"Kujawsko - Pomorska Agencja Finansowa" Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 11/2, 87-100 Toruń

Telefony:
790-219-418,
56 674-90-45 do 47,
FAX 56 649-45-70 lub 56 674-90-45 wewn. 21

e-mail: biuro@kpaf.pl
skype: kpafspzoo
tlen: kpaf

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000022280
NIP: 879-22-16-552
REGON: 871243716