ODKUPIMY ZOBOWIĄZANIA POCHODZĄCE Z OBROTU GOSPODARCZEGO

- Wymagalne na podstawie faktur i tytułów wykonawczych

A ponadto:

- Nieściągalne i trudno ściągalne - gdy dłużnik przestał istnieć lub jest niewypłacalny 
- Nie rokujące na odzyskanie - gdzie od dłuższego czasu bezskutecznie walczysz o swoje pieniądze 
- Od syndyków masy upadłości 

Skontaktuj się z nami już dziś dając sobie możliwość:

- Szybko i skutecznie możliwość poprawienia wyników finansowych
- brak niepotrzebnych problemów i stresów związanych z dochodzeniem należności
- Oszczędzasz czas i pieniądze: uzyskanie swoich praw od dłużników jest procesem długotrwałym a nie jednokrotnie koszt windykacji potrafi dorównać wysokości wierzytelności.
- Zyskujesz czytelny obraz płynności finansowej firmy który nie jest zniekształcony przez niesolidnych dłużników
- Dajesz czytelny sygnał swoim kontrahentom że nie tolerujesz długów.
.