O FIRMIE

Kujawsko - Pomorska Agencja Finansowa jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, funkcjonującą na rynku finansowym od 2000 r. Siedzibą spółki jest Toruń. Spółka od wielu lat współpracuje z podmiotami gospodarczymi głównie z branży alkoholowej, spożywczej, mleczarskiej, opakowań.

Realia polskiego obrotu gospodarczego od kilku lat ulegają stałym i nie zawsze korzystnym dla jego uczestników przeobrażeniom. Poszczególne rynki stabilizują się, inne tą stabilność tracą. Każdego roku tysiące nowych firm podejmuje działalność, a tysiące innych upada. Ich problemy nie pozostają bez wpływu na kondycję finansową pozostałych uczestników obrotu, a upadłość firm często pociąga za sobą utratę płynności finansowej, a nawet upadłość innych przedsiębiorców. Coraz częściej proste decyzje zwykłego zarządu przedsiębiorstwem stają się decyzjami strategicznymi, a pomyłka przy ich podejmowaniu może nieść fatalne dla firmy skutki.

Decyzje te, a w szczególności dotyczące doboru kontrahentów, oceny ich wiarygodności i kondycji finansowej, sposobu ułożenia i prawnego uregulowania współpracy z nimi, wysokości i zabezpieczenia udzielanego kredytu kupieckiego, ale także decyzje dotyczące zerwania niebezpiecznego kontraktu, zaprzestania współpracy czy zabezpieczenia i windykacji należności, nie mogą być pochopne. U podstaw każdej decyzji powinna leżeć pełna i pewna wiedza w zakresie faktycznych przesłanek jej podjęcia, a ocena tych przesłanek powinna być dokonana przy udziale specjalistów legitymujących się wiedzą ekonomiczną, prawniczą, a przede wszystkim głęboką znajomością rynku.

Dlatego Kujawsko-Pomorska Agencja Finansowa Sp. z o.o. oferuje Państwu zintegrowany pakiet usług, stanowiących skuteczny instrument do realizacji pełnej kontroli nad Państwa działalnością finansową. Instrument zapewniający Państwu ochronę przed nieuczciwością innych uczestników obrotu i dający możliwość podjęcia szybkiej i skutecznej reakcji prawnej zabezpieczającej Państwa interesy.

Proponujemy takie produkty jak: 

  • obrót wierzytelnościami,
  • restrukturyzacja zadłużeń,
  • mediacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem
  • pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami,
  • pomoc i nadzór nad czynnościami komorniczymi,
  • badanie wiarygodności kontrahentów,
  • wykup wierzytelności,
  • usługa kompleksowej obsługi prawno-finansowej.
  • sukcesja