WINDYKACJA

Windykacja należności opiera się na wiedzy, o dłużniku, zgromadzonej z wykorzystaniem m.in. wywiadu gospodarczego, pracy detektywów i wypracowanej przez K-PAF bazy wiedzy o uczestnikach obrotu. Firma nie stosuje stałych procedur i sztampowych rozwiązań, nie wiąże się reżimem czasowym ustalonych z góry faz postępowania.

To co odróżnia nas od innych firm branży to zaawansowane sposoby pozyskiwania informacji o dłużniku i zdolność błyskawicznej adaptacji działań do potrzeb. Każdorazowo punktem wyjścia do przyjęcia taktyki windykacyjnej jest wnikliwe zbadanie sytuacji majątkowej dłużnika, jego stosunków i powiązań gospodarczych oraz stopnia zaawansowania działań innych wierzycieli. Analiza pozyskanych informacji pozwala na dobór możliwie szybkich i skutecznych form windykacji, z uwzględnieniem potrzeby i możliwości zabezpieczenia roszczenia. Kujawsko-Pomorska Agencja Finansowa prowadzi zarówno windykację pozasądową jak i sądową. W razie potrzeby jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia procedur niezbędnych do uzyskania tytułu egzekucyjnego, wpisania hipotek przymusowych na majątku dłużnika i nadzorowania postępowania komorniczego. Zarówno postępowania procesowe jak i egzekucyjne prowadzone są przez współpracujące Kancelarie Radców Prawnych. K-PAF pokrywa koszty zastępstwa procesowego, które podlegają zwrotowi jedynie w przypadku prawomocnego zasądzenia i w części wyegzekwowanej od dłużnika. Często najlepsze skutki przynosi wielotorowość działań. Dlatego nie stronimy również od niekonwencjonalnych metod windykacji, jak np. przejmowanie majątku dłużnika, ogłoszenia prasowe, sprzedaż wierzytelności czy umowy kompensacyjne. Nie boimy się spraw trudnych, dlatego wysokość stawek nie jest uzależniona od okresu przeterminowania wierzytelności, a jedynie od ich wysokości, a prowizja jest liczona procentowo od wyegzekwowanej należności i płatna po jej wpływie na rachunek wierzyciela.