Mediacja i sukcesja


Wychodząc na przeciw potrzebom rynku KPAF przeprowadza w imieniu klienta sprawy dotyczące mediacji i sukcesji, które są szczegółowo omawiane indywidualnie po zleceniu sprawy.